Αγροτικά

Αξιολόγηση: 885 οι ενεργοί συνεταιρισμοί

Αξιολόγηση: 885 οι ενεργοί συνεταιρισμοί

Διορθώσεις ως τη Δευτέρα 15 Δεκέμβρη

A-
A+
15/12/2014 | 13:05

Στους 885 ανέρχονται οι συνεταιρισμοί που αξιολογήθηκαν ως ενεργοί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη σχετική λίστα που δημοσιεύτηκε.

Σημειωτέον ότι στο συνοδευτικό έγγραφο του καταλόγου με  τους ενεργούς συνεταιρισμούς, υπογραμμίζεται ότι «οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο µε τους ενεργούς ΑΣ και πληρούν τα τέσσερα κριτήρια του νόµου, παρακαλούµε όπως µέχρι τη ∆ευτέρα 15-12-2014 διορθώσουν λάθη και συµπληρώσουν παραλείψεις τους ώστε να επανελεγχθούν».

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, η σύνταξη του καταλόγου προκύπτει από τα δηλωθέντα στοιχεία, στην αίτηση πρώτης εγγραφής τους που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στην Ψηφιακή Υπηρεσία (Μητρώο Σ.Α.Ο. & ∆.Ο.) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2014, και φέρονται να εκπληρώνουν και τα τέσσερα κριτήρια του νόµου για τους συνεταιρισμούς.