Αγροτικά

Προκήρυξη εισαγωγής ζώων στους δημοτικούς βοσκότοπους έτους 2015

Προκήρυξη εισαγωγής ζώων στους δημοτικούς βοσκότοπους έτους 2015

Στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων Γοργολαϊνη (Άγιος Μύρων) και Παλιανής (Αυγενική)

A-
A+
15/12/2014 | 10:38

Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι – δημότες του Δήμου Ηρακλείου, θα πρέπει να υποβάλλουν στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων Γοργολαϊνη (Άγιος Μύρων) και Παλιανής (Αυγενική) του Δήμου Ηρακλείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 31-12-2014, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να φαίνεται ο ακριβής, κατά είδος, αριθμός των ζώων που θα εισάγουν στους βοσκοτόπους των Τοπικών Κοινοτήτων Άνω και Κάτω Ασιτών, Κερασίων και Αυγενικής κατά την κτηνοτροφική περίοδο έτους 2015 (η αίτηση θα παραλαμβάνεται από τα κατά τόπους γραφεία). Σε περίπτωση μη υποβολής της παραπάνω δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπρόθεσμης δήλωσης τα ποίμνια που θα εισάγονται στις δημοτικές βοσκές του Δήμου θεωρούνται ότι βόσκουν αυθαίρετα με τις γνωστές συνέπειες του νόμου που είναι η επιβολή προστίμου για αυθαίρετη βόσκηση.

Για πληροφορίες οι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου, τηλέφωνα 2813409505, 2813409515, στην Τ.Κ. Αγίου Μύρωνα τηλ. 2813400020 και στην Δ.Ε. Παλιανής, τηλ. 2813400813.

Μαζί με την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Κτηνοτροφική Δήλωση έτους 2014

2) Αποδεικτικά πληρωμής τέλους βοσκοτόπου ετών 2011, 2012, 2013 και 2014.

Για του νέους κτηνοτρόφους απαιτείται φωτοαντίγραφο της απόφαση έγκρισης νέου κτηνοτρόφου.

Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν για ετεροδημότες