Αγροτικά

Ρέθυμνο: Αιτήσεις για το πρόγραμμα “Διάλυση αλιευτικού σκάφους”

Ρέθυμνο: Αιτήσεις για το πρόγραμμα “Διάλυση αλιευτικού σκάφους”

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

A-
A+
10/11/2017 | 9:21

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση ”ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ” Μ 6.1.10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενημερώνει τους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης που αφορούν τη δράση ”ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ” Μ 6.1.10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  Αλιείας και Θάλασσας) aposyrsi.alieia.gr και μετά την οριστικοποίησή της θα παράγεται αποδεικτικό, που θα πρέπει να υπογράφουν όλοι οι τυχόν ιδιοκτήτες του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και θα αποστέλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποβολής της αίτησής  στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ για ένταξη στο Μέτρο 6.1.10.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα  aposyrsi.alieia.gr είναι η 09.11.2017 και ώρα 10.00 και η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα  aposyrsi.alieia.gr είναι η 04.12.2017 και ώρα 15.00.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στη διαύγεια με ΑΔΑ:7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ

Για πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2831343814.