Νότια Κρήτη

730.000 ευρώ για ασφαλτόστρωση δρόμων σε Βαγιωνιά – Στάβιες – Αγίους Δέκα – Χουστουλιανά

730.000 ευρώ για ασφαλτόστρωση δρόμων σε Βαγιωνιά – Στάβιες – Αγίους Δέκα – Χουστουλιανά

Χρηματοδότηση εξασφάλισε ο Δήμος Γόρτυνας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι.

A-
A+
20/03/2019 | 14:30

Χρηματοδότηση ύψους 730.000 ευρώ για το έργο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» εξασφάλισε –με ενέργειες της δημοτικής αρχής- ο Δήμος Γόρτυνας.

Τα κονδύλια διατέθηκαν για την ασφαλτόστρωση δρόμων στη Βαγιωνιά, τις  Στάβιες, τους Αγίους Δέκα και τα Χουστουλιανά του Δήμου Γόρτυνας.

Το έργο εντάσσεται στον άξονα «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» του προγράμματος «Φιλόδημος Ι» και  τα κονδύλια προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα δε, με την απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω επενδυτικού δανείου που θα χορηγηθεί στον Δήμο Γόρτυνας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα αποπληρωθεί  από τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο Δήμος Γόρτυνας είναι αγροτικός δήμος και η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας θα έχει πολλαπλά οφέλη για τους δημότες.