Νότια Κρήτη

Αντικατάσταση δικτύου λυμάτων στο Μέρωνα

Αντικατάσταση δικτύου λυμάτων στο Μέρωνα

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 80.000,00 €

A-
A+
03/10/2019 | 10:20

Την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός, υπέγραψε τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Λυμάτων, Ανακατασκευή Τεχνικού και Ασφαλτόστρωση  στην Τ.Κ. Μέρωνα» προϋπολογισμού 80.000,00 € με ανάδοχο τον Φινδριλή Ιωάννη.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Έργα Υποδομής – Αντιπλημμυρικά Έργα – Αποκαταστάσεις Ζημιών του Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης».  

Σύμφωνα με την μελέτη, πρόκειται να αντικατασταθεί παλιό δίκτυο λυμάτων μήκους 120 μέτρων, το οποίο δεν δουλεύει λόγω ελλιπούς κλίσης . Επίσης, στην είσοδο του χωριού, θα γίνει καθαίρεση παλιού τεχνικού στο οποίο έχει προκληθεί μεγάλη ζημιά και θα κατασκευαστεί νέο με τις ίδιες διαστάσεις. Τέλος προβλέπεται να γίνει ασφαλτόστρωση μήκους 300,00 μέτρων περίπου από το ύψος της πυροσβεστικής.