Εκπαίδευση

Γεγονός το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής στα σχολεία

Γεγονός το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής στα σχολεία

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό, τουλάχιστον μια φορά κατ΄έτος.

A-
A+
23/01/2020 | 12:15

Με διατάξεις που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», θεσπίζεται για πρώτη φορά Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, το οποίο αποκτάται κατόπιν εξετάσεων.

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό, τουλάχιστον μια φορά κατ΄έτος, σε εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν για τον σκοπό αυτό, κυρίως στα σχολεία αλλά και σε δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας.

Το κρατικό πιστοποιητικό θα πιστοποιεί την γνώση χειρισμού Η/Υ στην επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Οι γνώσεις που θα πιστοποιούνται θα μπορούν με υπουργική απόφαση να επεκταθούν, όπως αναφέρει η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου.