επικαιρότητα

Στο Δημαρχείο Ασημίου Γραφείο Κτηματογράφησης για το Δήμο Γόρτυνας

Στο Δημαρχείο Ασημίου Γραφείο Κτηματογράφησης για το Δήμο Γόρτυνας

Ενημέρωση, χορήγηση εντύπων και υποβολή δηλώσεων μέχρι 10 Απριλίου 2019.

A-
A+
11/02/2019 | 12:49

Στο πλαίσιο της έναρξης υποβολής δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου στο Ασήμι, όπου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν δηλώσεις για ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους τόσο στο Δήμο Γόρτυνας, αλλά και στους Δήμους Φαιστού και Αρχανών- Αστερουσίων, όπου και διενεργείται ταυτόχρονα η διαδικασία της κτηματογράφησης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς μέσω της κτηματογράφησης, κατοχυρώνονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας.

Έτσι σε διαφορετική περίπτωση που κάποιος δεν θα προσέλθει μέσα στις προκαθορισμένες προθεσμίες για να δηλώσει την ιδιοκτησία του στο μέλλον δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει ή να πουλήσει το ακίνητό του. Και στη χειρότερη των περιπτώσεων, αν και εφόσον ένα ακίνητο παραμείνει αδήλωτο, εμφανίζεται στο σύστημα τελικά ως αγνώστου ιδιοκτήτη και τελικά περιέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

 

 

Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κτηματολογίου.

Το Κτηματολογικό Γραφείο Ασημίου λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 15.00 μ.μ. Πληροφορίες δίνονται και στο τηλέφωνο 2893340213.

Στο γραφείο μπορείτε να απευθυνθείτε για να επιλύσετε τυχόν απορίες, να παραλάβετε έντυπα και οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης και φυσικά για να υποβάλετε τη δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Παρέχονται νομικές συμβουλές για την συλλογή όλων των απαραίτητων προαπαιτούμενων εγγράφων και για την απόδειξη της χρησικτησίας σε περίπτωση απουσίας τίτλων ιδιοκτησίας. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι ο σωστός εντοπισμός της θέσης και των ορίων ενός ακινήτου στους κτηματολογικούς χάρτες, διαδικασία η οποία διενεργείται παρουσία του ιδιοκτήτη του ακινήτου με την τεχνική υποστήριξη εξειδικευμένου μηχανικού.

Ωστόσο θα πρέπει αυτός που προσέρχεται στο Γραφείο εκτός από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να έχει μαζί του αεροφωτογραφίες ή τοπογραφικό διάγραμμα, εφόσον υπάρχει, με την ακριβή θέση και τα όρια του ακινήτου, ώστε να γίνει σωστά η υπόδειξη και ο εντοπισμός στους κτηματολογικούς χάρτες. Αεροφωτογραφίες μπορούν να τυπωθούν και μέσω της “Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών” στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr ή τέλος με τη χρήση και ενός GPS χειρός με τα ακριβή όρια του ακινήτου.

Η προθεσμία υποβολής για τους κατοίκους εσωτερικού λήγει στις 10/04/2019, ενώ για τους κατοίκους του εξωτερικού λήγει στις 10/07/2019.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης

Συμπληρωμένο το έντυπο της δήλωσης.

Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, παραχωρητήριο, κ.λ.π.)

Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου.

Αντίγραφο Τοπογραφικού διαγράμματος που προσαρτάται στον τίτλο ή νεώτερο από αυτό ή άλλο στοιχείο εντοπισμού του ακινήτου (για οδηγίες απευθυνθείτε στο Γ.Κ.).

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας- Διαβατηρίου.

Αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το Α.Φ.Μ. του δηλούντος (Εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. κ.λ.π.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ:

Τίτλος ιδιοκτησίας κληρονομούμενου

Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από ΚΕΠ ή ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ)

Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ /ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)

Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ /ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομίας (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΊΟ/ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)

ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ.

Τίτλος ιδιοκτησίας κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει

Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από ΚΕΠ ή ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ)

Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (από ΚΕΠ ή ΔΗΜΟ)

Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ /ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)

Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομίας (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)

Πάγιο τέλος

Για τα αστικά ακίνητα, εντός οικισμού οφείλεται πάγιο τέλος 35,00 Ευρώ, ανά δικαίωμα (π.χ. οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα) και 20,00 Ευρώ για βοηθητικό χώρο (π.χ. αποθήκη ή γκαράζ με χιλιοστά).

Για τα αγροτικά ακίνητα (εκτός σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού) εντός του ίδιου προκαποδιστριακού  Ο.Τ.Α.  οφείλεται πάγιο τέλος μόνο για τα δύο (2) πρώτα αγροτεμάχια, δηλ. 2Χ35,00 Ευρώ = 70,00 Ευρώ το πολύ (από τα φυσικά πρόσωπα) και με την προυπόθεση ότι βρίσκονται στον ίδιο πρώην ΟΤΑ( κοινότητα).

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και από αντιπρόσωπο με προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης.  Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο συμπληρώσει, υπογράψει και καταθέσει τη δήλωση, απαιτείται  εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.