Νότια Κρήτη

Δήμος Γόρτυνας: Eγκρίθηκε η πρόταση για το Επισκοπικό Μέγαρο με το ποσό 600.000 ευρώ

Δήμος Γόρτυνας: Eγκρίθηκε η πρόταση για το Επισκοπικό Μέγαρο με το ποσό 600.000 ευρώ

Στόχος είναι η λειτουργία του ως χώρος τουριστικής και πολιτιστικής ενημέρωσης στο Δήμο Γόρτυνας

A-
A+
24/04/2019 | 12:50

Η πρόταση με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010714041 στην 1η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου , υπομέτρο 19.2 << Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαραχτήρα>> του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20014-2020 (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 340/10-4-2018), κρίθηκε παραδεκτή προς στήριξη , βάση του υπ. Εγγρ. 475/22-5-19 της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και προωθείται για οριστική ένταξη με το ποσό των 600.000,00 €.

Στόχος της πράξης αποτελεί η λειτουργία του πρώην Δημαρχείου Γόρτυνας (Επισκοπικό Μέγαρο) ως χώρος τουριστικής και πολιτιστικής ενημέρωσης στο Δήμο Γόρτυνας που θα προσφέρει καινοτόμες και φιλικές ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες, ενημερώνοντας τους για την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και για το σύνολο του φάσματος των τουριστικών δραστηριοτήτων και αξιοθέατων που μπορούν να επισκεφτούν. Η προσέγγιση της πληροφόρησης των επισκεπτών, στηρίζεται σε τεχνολογίες αιχμής που θα παρέχουν υψηλού επίπεδου εμπειρία χρήσης καθώς και καινοτόμων μέσων ενημέρωσης πέραν των παραδοσιακών και παρωχημένων (π.χ., εκτυπωμένα φυλλάδια). Ταυτόχρονα, ο επισκέπτης θα μπορεί να απολαμβάνει μία βιωματική εμπειρία εξερεύνησης και ανακάλυψης της πληροφορίας μέσω εκπαιδευτικών συστημάτων.