Κρήτη

Περίπου 8 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών στην Κρήτη

Περίπου 8 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών στην Κρήτη

Για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών 2018-2019.

A-
A+
07/11/2018 | 9:24

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής δαπάνης τους για το σχολικό έτος 2018-2019.

Με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις αποδίδονται στις δικαιούχους περιφέρειες ως εξής: