Υγεία

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

Έως και τις 16 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές.

A-
A+
06/09/2019 | 8:40

Συνεχίζονται έως και τις 16 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικότητες που λειτουργούν είναι

• Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας .
• Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΙΕΚ από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8π.μ – 14μ.μ.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1. Σχετική αίτηση
2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. ΑΜΚΑ
6. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα.
7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
8. 2 φωτογραφίες.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Απολυτήριο ΕΠΑΛ /ΕΠΑ.Σ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β ́ Κύκλου
Δικαίωμα αίτησης κατάταξης για το Γ΄ εξάμηνο σπουδών έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Τ.Ε.Ε Β κύκλου, Τ.Ε.Λ., εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων καθώς και οι καταρτιζόμενοι και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Πληροφορίες τηλ.2821342404,408»