Νότια Κρήτη

Συνάντηση Διευθυντών Γυμνασίων -Λυκείων και υπευθύνους επικοινωνίας με ΚΕΣΥ στις Μοίρες

Συνάντηση Διευθυντών Γυμνασίων -Λυκείων και υπευθύνους επικοινωνίας με ΚΕΣΥ στις Μοίρες

Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία με τις νέες δομές και γενικά οι αρμοδιότητες και αποστολή του.

A-
A+
11/02/2019 | 12:47

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 11/2 στο Λύκειο Μοιρών η προγραματισμένη συνάντηση υπευθύνων του ΚΕΣΥ Ηρακλείου και Συντονιστών Σ.Ε με τους Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων Μεσαράς.
Στη συνάντηση επίσης έλαβαν μέρος οι υπεύθυνοι επικοινωνίας των σχολείων με το ΚΕΣΥ καθώς και οι υπεύθυνοι των τμημάτων ένταξης.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία με τις νέες δομές και γενικά οι αρμοδιότητες και αποστολή του ΚΕΣΥ.
Να σημειώσουμε ότι το ΚΕΔΥ δημιουργήθηκε από την συγχώνευση τριών δομών. Του πρώην ΚΕΔΥ, του Συμβουλευτικού σταθμού Νέων και του Επαγγελματικού προσανατολισμού.

Πηγή: Δια-sos-τε τη Μεσαρά

 

Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας Κ.Ε.Σ.Υ.

1. Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 4547/2018 και αποτελούν οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

2. Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά σε σχολικές μονάδες, νοούνται και τα Ε.Κ.

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

4. Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην πολυδιάστατη υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους.

5. Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 και αφορούν τα επίπεδα:

  1.  της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
  2. των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,
  3. της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων,
  4. της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας και
  5. της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.