Νότια Κρήτη

Συντήρηση του Λυκείου Αγίας Βαρβάρας

Συντήρηση του Λυκείου Αγίας Βαρβάρας

74.400 ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου.

A-
A+
15/04/2019 | 15:11

Με έκπτωση 58% η εταιρεία «Ι.Κ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.» αναδείχθηκε μειοδότης του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Γόρτυνας για το έργο «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών εξωτερικής επιφάνειας αίθριου του Λυκείου Αγίας Βαρβάρας» προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.

Ως εκ τούτου η  επιτροπή διαγωνισµού του Δήμου Γόρτυνας ανακήρυξε την εταιρεία προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου.

Τη χρηματοδότηση του έργου για τη συντήρηση του Λυκείου Αγίας Βαρβάρας,  εξασφάλισε η δημοτική αρχή του Δήμου Γόρτυνας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης.

Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου πρόκειται να αποκατασταθούν φθορές στην εξωτερική επιφάνεια του αίθριου ενώ παράλληλα θα γίνουν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης.

Συγκεκριμένα κρίθηκε απαραίτητο να αφαιρεθούν σαθρά επιχρίσματα, να αποκατασταθεί ο διαβρωμένος οπλισμός και να τοποθετηθούν κουφώματα αλουμινίου ενώ θα γίνουν εργασίες ευπρεπισμού του χώρου.