Νότια Κρήτη

Υπογράφηκε ο πολεοδομικός σχεδιασμός Μοιρών

Υπογράφηκε ο πολεοδομικός σχεδιασμός Μοιρών

Το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 38 μήνες.

A-
A+
23/08/2019 | 8:45

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, αποτελούσε ο πολεοδομικός σχεδιασμός των οικισμών του Δήμου Φαιστού.

Δεδομένου ότι από τις 05.05.2006 υπήρχε εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη επέκτασης του οικισμού των Μοιρών και αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Μοιρών Ν. Ηρακλείου στα σημεία σύνδεσης του εγκεκριμένου σχεδίου με την επέκταση αυτού, καθώς και ένταξη στο σχέδιο του οικισμού των Καπαριανών, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προχώρησε στην σύνταξη προεκτίμησης αμοιβής για την ανάθεση της μελέτης και συνέταξε τα τεύχη δημοπράτησης που εγκρίθηκαν με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Μετά από διάφορες συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού και την έκδοση 4 Πρακτικών, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και ορίστηκε ανάδοχος η μελετητική εταιρεία Αθανάσιος Καλτσίδης με έκπτωση 78%.

Η όλη διαδικασία έλαβε έγκριση νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο με πράξη του Ζ’ Κλιμακίου και στις 20 Αυγούστου 2019 υπογράφηκε η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης, για την εκπόνηση της μελέτης μεταξύ του Δημάρχου Φαιστού κ. Αρμουτάκη Γεώργιο και από τον ανάδοχο κ. Καλτσίδη Αθανάσιο.

Συνολικού προϋπολογισμού 305.401,60 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Με την ολοκλήρωση της μελέτης της ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΟΙΡΩΝ θα οριοθετηθούν και θα διανοιχτούν νέες οδοί, πεζόδρομοι, πλατείες και θα διαμορφωθούν οι αναγκαίοι χώροι πρασίνου. Αναμένεται λοιπόν ότι η μελέτη θα γίνει ο βασικός άξονας προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ανάδειξης της τοπικής αρχιτεκτονικής και θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 38 μήνες.