Οικονομία

Φθίνουσες περικοπές στις άμεσες και πιο πολλές συνδεδεμένες από το 2020

Οι αλλαγές έχουν να κάνουν περισσότερο µε τη διανοµή των ενισχύσεων.

A-
A+
09/06/2018 | 12:32

Παρουσιάστηκαν την περασµένη εβδοµάδα τα νοµικά κείµενα της ΚΑΠ 2021-2027, µε τα σηµαντικότερα δεδοµένα για τις άµεσες ενισχύσεις και τα δικαιώµατα να έχουν ως εξής:

Πρώτον, όλοι οι αγρότες θα πρέπει να λαµβάνουν τουλάχιστον το 75% της µέσης µοναδιαίας αξίας δικαιωµάτων έως το 2026, ώστε να καταργηθούν σταδιακά τα ιστορικά δικαιώµατα,

∆εύτερον, το τσεκ των αγροτών περνάει από ενισχυµένο περιβαλλοντικό σκόπελο, 14 πρότυπα και θα συνδέεται µε συµβουλευτικές υπηρεσίες,

Τρίτον, θα εφαρµοστεί µείωση των άµεσων ενισχύσεων µεταξύ 60.000 και 100.000 ευρώ,

Τέταρτον, παραµένει η δυνατότητα περιφερειοποίησης των ενισχύσεων όπως και σήµερα,

Πέµπτον, δίνεται η δυνατότητα παροχής συνδεδεµένης ενίσχυσης και σε ενεργειακά φυτά,

Έκτον, αντικατάσταση «πρασινίσµατος» µε τα «οικολογικά συστήµατα», που υποχρεωτικά θα συνδέονται µε συµβουλευτικές υπηρεσίες.

Όπως φαίνεται, οι αλλαγές έχουν να κάνουν περισσότερο µε τη διανοµή των ενισχύσεων, την οποία καλείται και η χώρα µας να αναπροσδιορίσει, ώστε τα χρήµατα να πηγαίνουν στους «πραγµατικούς αγρότες», χωρίς να σηµαίνει αυτό ότι σταµατούν οι διαρροές.

agronews.gr