Οικονομία

Οδηγός για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Οδηγός για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Μέχρι τέλος Αυγούστου οι αιτήσεις.

A-
A+
17/08/2019 | 10:00

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα πρέπει να κάνουν αιτήσεις όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η υποβολή τους γίνεται μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων, που φέτος ήταν η 30ή Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, στη σχετική υπουργική απόφαση ορίζονται τα εξής: «Οσοι έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός ενός μηνός από τη λήξη της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις ή της παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ».

Εφόσον μέσα από τη διαδικασία προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε άλλη κατηγορία, τότε ο δικαιούχος μεταβαίνει αυτόματα στην άλλη.

Εάν διαφανεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι ένταξης σε καμία κατηγορία (ή δεν υποβληθεί αίτηση), τότε το ΚΟΤ παύει να ισχύει, όπως ορίζεται από τη σχετική υπουργική απόφαση, από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας.

Οι καταναλωτές έχουν δύο επιλογές για να ενταχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ: Το «ΚΟΤ Α», στο οποίο εντάσσονται όσοι καταναλωτές λαμβάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), και β) στο «ΚΟΤ Β», στο οποίο μπαίνουν όσοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Για την αλλαγή χρήστη

Στο μεταξύ, με βάση νεότερες οδηγίες της ΔΕΗ, οι λογαριασμοί ρεύματος πρέπει να εκδίδονται στο όνομα όσων πραγματικά χρησιμοποιούν ή διαμένουν σε ένα ακίνητο.

Για παράδειγμα, εάν ένας καταναλωτής μετακομίσει σε ένα ηλεκτροδοτημένο ακίνητο για το οποίο εκδίδονται ήδη λογαριασμοί σε άλλο όνομα, θα πρέπει άμεσα να υπογράψει νέα σύμβαση προμήθειας ρεύματος. Με αυτόν τον τρόπο, οι λογαριασμοί θα έχουν το ονοματεπώνυμο του πραγματικού χρήστη ή διαμένοντα στο ακίνητο.

Για την υπογραφή της νέας σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (στο 11770) ή να απευθύνονται σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

  • έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζουν τον αριθμό παροχής του ακινήτου,
  • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο),
  • αποδεικτικό του ΑΦΜ (επίδειξη οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου, π.χ. εκκαθαριστικό Εφορίας, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, δήλωση πληροφοριακών στοιχείων ακινήτου από TAXIS).

Επιπλέον, οι καταναλωτές για τη δική τους διασφάλιση μπορεί να χρειαστεί να έχουν αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου (έγγραφο TAXISnet) ή αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας.

Με την υπογραφή της νέας σύμβασης προμήθειας, οι καταναλωτές πρέπει να πληρώσουν και ένα ποσό ως εγγύηση. Το ύψος της «εγγύησης» το πληροφορούνται καλώντας στο 11770, γνωρίζοντας τον αριθμό παροχής του ακινήτου ή τον λογαριασμό συμβολαίου.