επικαιρότητα

Η αύξηση κατώτατου μισθού επιβαρύνει τα αγροτικά ασφάλιστρα

Η αύξηση κατώτατου μισθού επιβαρύνει τα αγροτικά ασφάλιστρα

Επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών

A-
A+
11/02/2019 | 17:08

Η επιβάρυνση σύµφωνα µε όσα εξηγούν λογιστές στην Agrenda, οφείλεται στο γεγονός ότι το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα όπως και η ελάχιστη εισφορά συνδέονται (σύµφωνα µε τον ν. 4387/2016), µε το ύψος του κατώτατου µισθού. Ειδικότερα, προβλέπεται πως για τους αγρότες το κατώτατο ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άνω των 25%.

∆εδοµένου ότι µέχρι και το τέλος Ιανουαρίου, ο κατώτατος µισθός διαµορφωνόταν στα 586,08 ευρώ, αυτό είχε ως αποτέλεσµα το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδηµα να διαµορφώνεται σε 410,26 ευρώ µηνιαίως ή 4.923,12 ευρώ τον χρόνο. Την ίδια στιγµή η ελάχιστη εισφορά, η οποία για το 2019 υπολογίζεται µε συντελεστή 25,2%, ήταν 103,385 ευρώ µηνιαίως ή 1.240,62 ευρώ ανά έτος. Η άνοδος, ωστόσο, του κατώτατου µισθού στα 650 ευρώ συµπαρασύρει και το ελάχιστο µηνιαίο ασφαλιστέο εισόδηµα που πλέον διαµορφώνεται, σύµφωνα µε τη σχέση που προαναφέραµε, σε 455 ευρώ ή 5.460 ευρώ ετησίως. Αντίστοιχα, αυξάνεται και η µίνιµουµ µηνιαία εισφορά, η οποία διαµορφώνεται σε 114,66 ευρώ ή 1.375,92 ευρώ τον χρόνο.

Πιο αναλυτικά για εισοδήµατα έως 4.920 ευρώ (καθαρό φορολογητέο συν καταβλητέες εισφορές) η µηνιαία διαφορά διαµορφώνεται στα 18,50 ευρώ, για εισόδηµα 5.000 ευρώ διαµορφώνεται στα 17,20, για εισόδηµα 5.600 ευρώ στα 7,27 και για εισόδηµα 6.000 ευρώ στα 1,90 ευρώ.