επικαιρότητα

Καταβλήθηκε το επίδομα αεροθεραπείας για το 2018

Καταβλήθηκε το επίδομα αεροθεραπείας για το 2018

Πληρώθηκε το ποσό των 250 ευρώ στους ανάπηρους συνταξιούχους του δημοσίου και του ΕΦΚΑ

A-
A+
20/07/2018 | 18:45

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση χορηγείται επίδομα αεροθεραπείας, για τη θερινή περίοδο 2018, στους δικαιούχους συνταξιούχους του δημοσίου και του ΕΦΚΑ το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250€).

Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί: α) Στους συνταξιούχους που αναφέρονται στις περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966. β) Στους συνταξιούχους της περ. γ’ της ως άνω παρ.  1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966, οι οποίοι σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ετών 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 κρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων:

-Αναπήρων αξιωματικών του ν. 2588/1921 και ν. 875/ 1979 Πολεμικής Αποστρατείας.