επικαιρότητα

“Ζεστό χρήμα” από την Περιφέρεια για τις καταστροφές από τη θεομηνία στην Π.Ε. Ρεθύμνου.

“Ζεστό χρήμα” από την Περιφέρεια για τις καταστροφές από τη θεομηνία στην Π.Ε. Ρεθύμνου.

Στις παρεμβάσεις είναι και η αποκατάσταση στον Κουρταλιώτη και στο φαράγγι του Κοτσιφού.

A-
A+
18/03/2019 | 19:26

Έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.952.998 ευρώ, που αφορούν στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Πρόκειται για τις πιστώσεις 245.000 ευρώ και τη διακήρυξη της δημοπρασίας για την κατασκευή παρακαμπτήριας οδού στον οικισμό Μπαλίου, 248.000 ευρώ για έργα υποδομής-αντιπλημμυρικά έργα και αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης, 199.999,60 ευρώ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης (καθαρισμοί ρεμάτων, τεχνικά οδοποιίας), 1,2 εκατ. ευρώ για το έργο της προστασίας του επαρχιακού οδικού δικτύου από βραχοπτώσεις στο φαράγγι Κουρταλιώτη. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν χωματουργικά, τεχνικά έργα, ασφαλτικά, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, διαγραμμίσεις και σήμανση κ.ά.

Τέλος, εγκρίθηκε πίστωση 59.999 ευρώ για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης, που αφορά στην αντιμετώπιση των βραχοπτώσεων στο φαράγγι του Κοτσιφού.