Αυτοδιοίκηση

Μηχανισμός παρακολούθησης του τουριστικού φαινομένου

Μηχανισμός παρακολούθησης του τουριστικού φαινομένου

Προγραμματική σύμβαση του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

A-
A+
24/06/2016 | 10:02

Σύμβαση τριετούς διάρκειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών υπέγραψε ο Δήμος Χερσονήσου, με αντικείμενο τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διερεύνησης και παρακολούθησης του τουρισμού, με σκοπό την συγκρότηση ενός επιστημονικού εργαλείου διαρκούς ανάλυσης του ρόλου που διαδραματίζει η τουριστική ζήτηση στην παραγωγική δομή και οικονομία του δήμου.

Φορέας υλοποίησης του επιστημονικού έργου αποτελεί το Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΕΡΕΔΟΛΟΤ) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου των Πατρών με το οποίο συνεργάστηκε ξανά κατά το πρόσφατο παρελθόν  ο δήμος.

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων

Αποτέλεσμα του προγενέστερου έργου ήταν η εμπειρική εφαρμογή της σχεδιαζόμενης από τον ΕΡΕΔΟΛΟΤ μεθοδολογίας για την στατιστική αντιμετώπιση και ανάλυση του τουρισμού, βασισμένης στην προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, και η συνακόλουθη κατάρτιση μιας θεμελιώδους Βάσης Δεδομένων με πρωτογενή και δευτερογενή στατιστικά στοιχεία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Ανάλυση οικονομικών δραστηριοτήτων με έμφαση στις τουριστικές δραστηριότητες

Τουριστικές δαπάνες ανά κατηγορία κατανάλωσης (διαμονή, εστίαση, μετακινήσεις, αγορές, ψυχαγωγία κλπ)

Τουριστικές ροές (αφίξεις-διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά χώρα προέλευσης (περίπου 70 χώρες)

Έρευνα κατανάλωσης προϊόντων στα ξενοδοχεία (συμπεριλαμβανομένης της ειδικής περίπτωσης μελέτης για τα προϊόντα πρωινού καθώς και της ενέργειας και του ύδατος).

Έρευνα κατανάλωσης προϊόντων στο λιανικό εμπόριο

Έρευνα στις υπηρεσίες εστίασης.

Σημειώνεται ότι κάποιες εκ των δράσεων, όπως οι έρευνες κατανάλωσης προϊόντων στα ξενοδοχειακά καταλύματα και στα καταστήματα λιανικού εμπορίου, διενεργήθηκαν για πρώτη φορά στην χώρα μας, καταδεικνύοντας τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του επιστημονικού έργου.

Πρωτοποριακό εργαλείο

Δεδομένου ότι ο Δήμος συγκεντρώνει περίπου το 1/3 των βασικών τουριστικών μεγεθών σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, γεγονός που καταδεικνύει τον ισχυρό περιφερειακό του ρόλο, ο εν λόγω μηχανισμός θα προσφέρει πληροφόρηση και για περιφερειακές εκτιμήσεις. Τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ακόλουθηδιεύθυνσηhttp://www.hersonisos.gr/municipal/tourism/tourism-satellite-accounts.html

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Μαστοράκης δήλωσε: «Με την συγκρότηση και αξιοποίηση αυτού του εργαλείου θα τροφοδοτείται διαχρονικά με χρήσιμη πληροφόρηση τόσο η δημοτική αρχή για τον στρατηγικό της σχεδιασμό και την λήψη αποφάσεων σε ποικίλα πεδία (τουριστική και αγροτική οικονομία, περιβάλλον, τουριστική προβολή & προώθηση) όσο και οιτουριστικές επιχειρήσεις για τον καλύτερο προσανατολισμό της επιχειρησιακής τους στρατηγικής καθώς και οι επιχειρήσεις που τις προμηθεύουν για την επενδυτική τους στόχευση. Το εργαλείο αποτελεί αναγκαία συνθήκη εν καιρώ κρίσης για την χάραξη πολιτικών με σκοπό την σύνδεση της τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγή, τοπική και περιφερειακή.

Ο Δήμος Χερσονήσου, πρωτοπορώντας για άλλη μια φορά, αποτελεί τον μοναδικό δήμο στην χώρα και έναν από τους ελάχιστους σε ευρωπαϊκό επίπεδο που καταρτίζει έναν μόνιμο μηχανισμό παρακολούθησης του τουριστικού φαινομένου στο επίπεδο του δήμου, αποτελώντας ένα έμπρακτο παράδειγμα καλής και καινοτόμας πρακτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.»