Blogs

Η θεσμική ανανέωση της αυτοδιοίκησης

Η θεσμική ανανέωση της αυτοδιοίκησης

A-
A+
23/05/2019 | 11:12

* Του Ζαχαρία Εμμ. Δοξαστάκη

 Το θεσμικό πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση που ισχύει εδώ και χρόνια με διάφορες συγκυριακές προσθήκες και πρόσκαιρες μεταβολές,βασικά είναι ένας καλά μελετημένος ελιγμός της κεντρικής εξουσίας που δεν διαταράσσει τις κατεστημένες ισορροπίες μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη λειτουργική ανάπτυξη της κοινωνίας μας, για την επιβίωση της Δημοκρατίας να προχωρήσουμε με τόλμη και θάρρος στις μεγάλες εκσυγχρονιστικές τομές.

Η θεσμική ανανέωση της αυτοδιοίκησης στηρίζεται στις εξής βασικές επιλογές.

  1. Αυτοδιοίκηση εκφραστής νέου μοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα.

Η αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει ο εκφραστής ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα.Η ανάπτυξη είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο συνδέεται με την εξέλιξη των θεσμών.Η αντιμετώπιση των μεγάλων ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από την αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός επιβάλλεται να συνδεθεί με τη δράση και την ενίσχυση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι ως φορέας εξουσίας που βρίσκεται πιο κοντά στο παραγωγικό δυναμικό , γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα τις ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις προτεραιότητες για μια ισόρροπη ανάπτυξη, που δημιουργεί εισόδημα και θέσεις απασχόλησης στην περιφέρεια.

  1. Αυτοδιοίκηση σημαίνει απελευθέρωση δυνάμεων και δυναμικών

Το πολιτικό , κοινωνικό και οικονομικό σύςτημα που δημιουργήθηκε μετά την μεταπολίτευση είναι επείγουσα ανάγκη να μετεξελιχθεί και να ανανεωθεί. Να αλλάξουν οι δομές, οι θεσμοί, οι πρακτικές. Να ανοίξουν δρόμοι και να δοθούν δυνατότητες και ευκαιρίες συμμετοχής στους πολίτες. Μια κοινωνία αλλάζει, όταν στη διαδικασία αλλαγής  ο πολίτης είναι ενεργός,  συμμετέχει όχι μόνο ως αποδέκτης των αλλαγών, αλλά ως συνδιαμορφωτής των αποφάσεων, ως συμμέτοχος.

  1. Αυτοδιοίκηση που εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες

Η αυτοδιοίκηση, ως φορέας εξουσίας που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και φέρνει αποτέλεσμα, μπορεί να είναι ο φορέας υλοποίησης μιας νέας πολιτικής πρότασης που να εμπνέει εμπιστοσύνη. Μπορεί να αλλάξει το τέλμα και να βάλει τέλος στη διαφθορά, τους συμβιβασμούς και τους καιροσκοπισμούς. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να εκφράζει μια πολιτική που να προσφέρει ένα σύγχρονο όραμα για την Ελλάδα του καινούργιου κόσμου. Όραμα σύνθεσης και δημιουργίας, που οδηγεί σε μια νέα Πολιτεία. Σε μια ανθρώπινη πολιτεία.Μια πολιτεία που νοιάζεται , που σέβεται, που προσπαθεί. Μια πολιτεία ελευθερίας, αλληλεγγύης,προόδου. Πολιτεία που εμπιστεύεται τους πολίτες.

  1. Αυτοδιοίκηση ο πυλώνας για την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή

Η αυτοδιοίκηση έχει ως προτεραιότητα τη διατήρηση της συνοχής της κοινωνίας, με το συνδυασμό της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας με την υλοποίηση δράσεων αλληλεγγύης που επιδιώκουν συγκεκριμένους κοινωνικούς στόχους εξασφαλίζοντας τους αδύνατους

, μέσα από αποκεντρωμένες και συμμετοχικές διαδικασίες . Η αυτοδιοίκηση μέσα  από προγράμματα και παρεμβάσεις μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση των ανισοτήτων , των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, στην αντιμετώπιση ακραίων καταστάσεων ρατσισμού και περιθωριοποίησης στην τοπική κοινωνία.

5.Αυτοδιοίκηση με στόχο την ποιότητα ζωής και την προστασία του φυσικού και αστκού περιβάλλοντος

Η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι στην πρωτοπορία της προστασίας του περιβάλλοντος. Υιοθετώντας νέες τεχνολογίες και αναπτύσσοντας καινοτόμες δράσεις μπορεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες οι οποίες να προστατέψουν το φυσικό περιβάλλον και να αναδείξουν τον αστικό και πολεοδομικό ιστό της πόλης.

6.Αυτοδιοίκηση με ισχυρό Ευρωπαϊκό προσανατολισμό, με σύγχρονα, ανταγωνιστικά και ποιοτικά στοιχεία αποτελεσματικής διοίκησης

Η αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει περισσότερο αποτελεσματικά.Να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει ουσιαστικό ρόλο στο σχεδιασμό και στη διαχείριση πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αυτοδιοίκηση είναι ο άλλος πόλος της Δημοκρατίας. Θεσμός με παράδοση και προοπτική. Χρειάζεται ουσιαστική ενίσχυση και στήριξη. Εκφράζει μια νέα αντίληψη που ανοίγει τη μόνη εκσυγχρονιστική προοπτική που μπορεί να απελευθερώσει υγιείς δυνάμεις και δυναμικές της κοινωνίας μας.

*Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

             Ηρακλείου