επικαιρότητα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Με 40 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου

A-
A+
21/07/2018 | 17:45

Με 40 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με τα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2018 εγγράφοντας μία νέα δράση τίτλο «Διαμορφώσεις – κατασκευές – συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους – 1ο Υποέργο: Συντήρηση Λεωφόρου Ικάρου» – Έγκριση τρόπου εκτέλεσης (απόφαση 764/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2018 εγγράφοντας μία νέα δράση με τίτλο «Διαμορφώσεις – κατασκευές – συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους – 2ο Υποέργο: Συντήρηση Λεωφόρου Κνωσού» – Έγκριση τρόπου εκτέλεσης(απόφαση 765/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2018 εγγράφοντας μία νέα δράση τίτλο «Διαμορφώσεις – κατασκευές – συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους – 3ο Υποέργο: Συντήρηση Λεωφόρου 62 Μαρτύρων» – Έγκριση τρόπου εκτέλεσης» (απόφαση 766/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2018 εγγράφοντας μία νέα δράση τίτλο «Διαμορφώσεις – κατασκευές – συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους – 4ο Υποέργο: Συντήρηση Παλαιών Εθνικών οδών εντός ορίων οικισμών» – Έγκριση τρόπου εκτέλεσης. (απόφαση 767/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
5. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, για τη μελέτη με τίτλο «Υδρογεωτεχνική Μελέτη και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας νέου κοιμητηρίου Βασιλειών» (απόφαση 768/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
6. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, για το έργο με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 4 παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 769/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
7. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (απόφαση 770/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για μίσθωμα χώρου εγκατάστασης Πράσινου Σημείο (απόφαση 771/2018, σε Ορθή Επανάληψη, Οικονομικής Επιτροπής).
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την ενίσχυση Κ.Α. σχετικά με οδοιπορικά έξοδα (απόφαση 772/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (απόφαση 773/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη της δαπάνης για την Παροχή Υπηρεσιών Γεωλόγου Π.Ε. (απόφαση 774/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
12. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την ασφάλιση του Μεγάρου ΑΧΤΑΡΙΚΑ που στεγάζει το τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
13. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
14. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ “ΑΚΤΑΡΙΚΑ”».
15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Ηρακλείου».
16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για το Α’ Παραδοτέο της Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για την παρουσίαση έργων και μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου».
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο «Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Ηρακλείου».
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την παροχή Υπηρεσιών «Συντήρηση οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης) οδών εντός των διοικητικών ορίων».
19. Οριοθέτηση γενικής θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.
20. Αντιδρόμηση της οδού Μιχελιδάκη στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών διαμόρφωσης οδών άξονα Δικαιοσύνης – Ίδης – Λ. Καλοκαιρινού.
21. Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη, για εργασίες υπογειοποίησης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ.
22. Ανάκληση της αρ. 498/2018 απόφαση του Δ.Σ.
23. Έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου (εκποίηση κατεστραμμένων υλικών).
24. Έγκριση διοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης Δήμου Ηρακλείου με τίτλο «Μουσικοί Διάλογοι».
25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του 2ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ 2018, που πραγματοποιήθηκαν στο Ανοικτό Θέατρο «Πύλη Βηθλεέμ».
26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ενοικίαση οκτώ (8) χημικών τουαλετών για κάλυψη αναγκών των εκδηλώσεων του 2ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ 2018 «ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΔΩ».
27. Έγκριση της εκδήλωσης με τίτλο «Το θέατρο στην ύπαιθρο».
28. Μη πρόθεση του Δήμου Ηρακλείου να προβεί άμεσα στην εφαρμογή του ισχύοντος σχεδίου πόλης και σε ρυμοτόμηση κτιρίου για την εφαρμογή του, προκειμένου ακολούθως η Δ/νση Πολεοδομίας να εγκρίνει εργασίες επισκευής και συντήρησης, διαρρύθμισης και αντικατάστασης στέγης α’ ορόφου στο ρυμοτομούμενο κτίριο στην οδό Λεράτου6, στο Ο.Τ. 273 στην Παλιά Πόλη Ηρακλείου, με έγκριση και άδεια δόμησης.
29. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ/Α.Π.Η. στην περιοχή Κατσαμπά της 2ης Δημοτικής Κοινότητας.
30. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης οικοπέδου για την δημιουργία Πράσινου Σημείου.
31. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του 2ου Τελικού Σταδίου υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά φυσικού αρχείου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας».
32. Ανάκληση απόφασης παραχώρησης ακινήτου.
33. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Εργασίας, το ΕΙΕΑΔ και το Διαχειριστή Φορέα για την υλοποίηση του σχεδίου «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους άστεγους».
34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών Ιατρού Εργασίας.
35. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρηση Η/Υ Δήμου Ηρακλείου έτους 2018».
36. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής.
37. Εξαίρεση υπαλλήλων καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου από την πενθήμερη εργασία.
38. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Εκπαιδευτικές – τουριστικές ξεναγήσεις στην Παλιά Πόλη για μαθητές και επισκέπτες για ενίσχυση της τοπικής οικονομίας».
39. Έγκριση για την διενέργεια της υπηρεσίας «Δημιουργία επικοινωνιακού video τουριστικής προβολής Δήμου Ηρακλείου».
40. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών για δημοσιεύσεις προβολής του Δήμου Ηρακλείου στο περιοδικό ISLAND και στο περιοδικό MINOAN WAVE .